Servicehälsans logo

 Barnhälsovård   

Barnhälsovård (BHV)

På BHV jobbar Anita Jonasson och Lotta Karlsson samt allmänläkare Simin Videhult.

Barnläkarkonsult heter Mia Ingstedt och vår barnhälsovårdspsykolog heter Johanna Karlsson.

För att komma i kontakt med Barnhälsovården,
Tel: 021-481 89 56