Servicehälsans logo

  Vi som jobbar här  

Läkare

Simin Aria Videhult
VD, Allmänspecialist,
specialist företagshälsovård

Per Videhult
Överläkare Kirurgi
 

Karen Klein
Allmänspecialist

Riyam Motea Mezher
Allmänspecialist

Stig Sundqvist
Allmänspecialist 

Anna Vikman
ST-Läkare
föräldraledig

Jakarkhwein Omar
ST-Läkare

Veronica Pranic
ST-Läkare

Linnea Hansson
AT-Läkare

Sköterskor

Anita Jonasson
Enhetschef
Distriktssköterska

Lotta Karlsson
Distriktssköterska

Ann-Gerd Bergström
Sjuksköterska

Jaana Löfqvist
Demenssjuksköterska

Gabriella Ingvarsdotter
Astma/KOL-sköterska 

Susanne Hellman
Diabetessköterska

Marie Nilsson
Diabetessköterska 

Fysioterapeut

Magnus Högberg

Roger Larsson

 

Barnmorska

Elin Landén

Emma Gyllenswärd
 

Psykoterapeut

Heva Brajim

Ann-Britt Anklev

 

Undersköterska

Martina Kaya 

Arbetsterapeut

Håkan Hamberg

 

Dietist

Sofia Antonsson

 

Ekonomi

Emil Videhult

Christin Gunnardo

Sekreterare

Fadile Daroczi

Shirin Kalash