Servicehälsans logo

  Vi som jobbar här  

Läkare

Simin Aria Videhult
VD, Allmänspecialist,
specialist  företagshälsovård

Per Videhult
Överläkare Kirurgi

Karen Klein
Allmänspecialist

Riyam Motea Mezher
Allmänspecialist

Stig Sundqvist
Allmänspecialist

Jakarkhwein Omar 
ST-Läkare

Veronica Pranic
ST-Läkare

Nastaran Jansson
ST-Läkare

Fredrik Wahlqvist 
ST-Läkare
 

Anna Vikman
ST-Läkare
föräldraledig

Linnea Hansson
AT-Läkare
föräldraledig

Sköterskor

Anita Jonasson
Enhetschef
Distriktssköterska

Lotta Karlsson
Distriktssköterska

Ann-Gerd Bergström
Sjuksköterska

Jaana Löfqvist
Demenssjuksköterska

Gabriella Ingvarsdotter
Astma/KOL-sköterska 

Susanne Hellman
Diabetessköterska

Marie Nilsson
Diabetessköterska 

Fysioterapeut

Magnus Högberg

Roger Larsson

 

Barnmorska

Elin Landén

Emma Gyllenswärd
 

Psykoterapeut

Heva Brajim

Ann-Britt Anklev

 

Undersköterska

Martina Kaya 

Arbetsterapeut

Håkan Hamberg

 

Dietist

Primärvårdens dietister
 

Ekonomi

Emil Videhult

Christin Gunnardo

Sekreterare

Fadile Daroczi

Shirin Kalash