Servicehälsans logo

  Vi som jobbar här  

Familjeläkare

Simin Aria Videhult, VD

Mojgan Chabok

Sherif Sabry

 

ST/AT-läkare

Stig Sundqvist

Jakarkhwein Omar

Anna Vikman

Mehrnoush Koshnevis

Distriktssköterskor/sjuksköterskor

Anita Jonasson, Distriktssjuksköterska
BVC

Lotta Karlsson, Distriktssjuksköterska
BVC

Elise Staf
Sjuksköterska

Carina Nilsson, Diabetesssköterska

Ulrika Fernström, Minnessköterska/Astma-Kol

Undersköterska

Martina Kaya

Sofia Carlstedt

Barnmorska

Reneé Hallberg

Psykoterapeut

Maria Eriksson

Medicinsk sekreterare

Mia Österholm

Ekonomiassistent

Rekar Karim