Servicehälsans logo

  Vi som jobbar här  

Läkare

Simin Aria Videhult, VD

Mojgan Chabok

Claudia Alenholt

Stig Sundqvist

Jakarkhwein Omar

Anna Vikman

Meta 'Byström

Distriktssköterskor/sjuksköterskor

Anita Jonasson,

Lotta Karlsson,

Jaana Löfqvist

Nina Landelius

Gabriella Ingvarsdotter

Susann Hellman

Undersköterska

Martina Kaya
 

Barnmorska

Roya Khomand

Psykoterapeut

Maria Eriksson

Fysioterapeut

Magnus Högberg

Malin Åsling

Medicinsk sekreterare

Johanna Lorenz

Administratör

Rekar Karim

Emil Videhult