Servicehälsans logo

  Vi som jobbar här  

Läkare

Simin Aria Videhult, VD

Mojgan Chabok

Stig Sundqvist

Jakarkhwein Omar

Anna Vikman

Meta 'Byström

Distriktssköterskor/sjuksköterskor

Anita Jonasson,
- Barnhälsovård
- Hälsokoordinator

Lotta Karlsson,
- Barnhälsovård
- Hygienombud

 

Carina Nilsson,
- Diabetesssköterska
- Inkontinensutredningar

 

Ulrika Fernström,
- Astma/Kol-mottagning
- Tobaksavvänjning
- Inkontinensutredningar
- Rehabkoordinator

Undersköterska

Martina Kaya
- Laboratoriet
Mikaela Andersson

 

Barnmorska

Roya Khomand

Psykoterapeut

Maria Eriksson

Fysioterapeut

Magnus Högberg
Eric Gustavsson

Medicinsk sekreterare

Johanna Lorenz

Ekonomiassistent

Rekar Karim