Servicehälsans logo

  Vi som jobbar här  

Familjeläkare

Simin Aria Videhult, VD

Susanne Elvelin

Mojgan Chabok

ST/AT-läkare

Stig Sundqvist

Jakarkhwein Omar

Anna Vikman

Mehrnoush Koshnevis

Distriktssköterskor/sjuksköterskor

Anita Jonasson, Distriktssjuksköterska
BVC

Lotta Karlsson, Distriktssjuksköterska
BVC

Ann-Sofie Ångström, Diabetes

Carina Nilsson, Diabetes

Ulrika Fernström, Minnessköterska/Astma-Kol

Undersköterska

Martina Kaya

Barnmorska

Reneé Hallberg

Psykoterapeut

Maria Eriksson

Medicinsk sekreterare

Mia Österholm

Ekonomiassistent

Rekar Karim

Administration - reception

Gill Oscarsson