Servicehälsans logo

  Vi som jobbar här  

Familjeläkare

Simin Aria Videhult, VD

Mojgan Chabok

Sherif Sabry

 

ST-läkare

Stig Sundqvist

Jakarkhwein Omar

Anna Vikman


AT-läkare

Mehrnoush Koshnevis

Ellen Bergkvist

Distriktssköterskor/sjuksköterskor

Anita Jonasson,
- Distriktsköterska
- Barnhälsovård
- Hälsokoordinator

Lotta Karlsson,
- Distriktsköterska
- Barnhälsovård
- Hygienombud

 

Elise Staf
- Minnesmottagning

 

Carina Nilsson,
- Diabetesssköterska
- Minnesmottagning
- Inkontinensutredningar

 

Ulrika Fernström,
- Astma/Kol-mottagning
- Tobaksavvänjning
- Minnesmottagning
- Inkontinensutredningar
- Rehabkoordinator

Undersköterska

Martina Kaya
- Laboratoriet

Sofia Carlstedt
- Mottagning

 

Barnmorska

Roya Khomand

Psykoterapeut

Maria Eriksson

Medicinsk sekreterare

Johanna Lorenz

Ekonomiassistent

Rekar Karim