Om oss

Servicehälsan är en privat vårdcentral i centrala Västerås med 25 anställda och 8800 listade patienter. Verksamheten bedrivs på uppdrag av Region Västmanland.

Vi vill att våra patienter snabbt ska få rätt utredning och behandling utan onödig fördröjning eller väntan. För oss är det viktigt att de som söker ska känna sig trygga, väl omhändertagna och få ett få ett varmt och trevligt bemötande.

Servicehälsans Familjeläkare startade 1993 och är därmed en av Västerås äldsta privata familjeläkarmottagningar. Verksamheten finns i Kopparlunden.

Hos oss finner du en samlad kompetens bestående av allmänspecialister, ST- och AT-läkare, dietister, distriktssköterskor, undersköterska, barnmorskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykoterapeut samt medicinska sekreterare.

All vår personal har specialistkompetens, bl a har våra sjuksköterskor har specialistutbildningar inom Diabetes, Astma/KOL, Demens och barnhälsovård och våra fysioterapeuter är specialistutbildade. 

Två läkare som står med armarna i kors. 

"Vårt mål är att ta hand om våra patienter på det sätt som vi själva skulle vilja bli omhändertagna på om vi eller någon av våra anhöriga blev sjuka. "
ISO-certifiering 9001 & 14001
Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Servicehälsan är certifierade enligt ISO 9001, en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. I praktiken betyder detta att Servicehälsan har ett kvalitetsledningssystem som beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar vår verksamhet för att möta kundernas behov.

Vi är även certifierade enligt ISO 14001 vilket innebär att vi arbetar strukturerat vad gäller miljöarbete med tydliga mål- och uppföljningar. Resultatet blir en minskad belastning på miljön genom klok läkemedelsförskrivning, minskad användning av farliga kemikalier och en hållbar resursanvändning.

Miljöpolicy 

Servicehälsans medarbetare har ett stort miljöengagemang och arbetar dagligen i vården med miljöpåverkande ämnen.  
Verksamheten har stor samhällsnytta men innebär dock en negativ påverkan på miljön. Personalen på Servicehälsan arbetar därför miljömedvetet och strävar efter att utveckla miljöarbetet kontinuerligt.  
 
Miljöarbetet ska syfta till att verksamhetens negativa miljöpåverkan i möjligaste mån minimeras. Vi ska tillse att miljömedvetenheten hos våra medarbetare ökar genom att uppmuntra delaktighet i miljöarbetet, deltagande i miljöutbildning och via eget engagemang ständigt förbättra våra arbetssätt och därmed åstadkomma minskad miljöpåverkan och skydda miljön. 
Det är av stor vikt att miljöarbetet ger påvisbara resultat och att våra medarbetare uppfattar att miljöarbetet gör skillnad och upplevs meningsfullt. 
Servicehälsan tar miljöhänsyn i såväl det dagliga arbetet som i de beslutsfattande och planeringsstadier för verksamhetens utveckling.  
Servicehälsan ska leva upp till gällande lagar och regelverk inom miljö och ständigt arbeta för att utveckla och förbättra miljöarbetet, detta genom att integrera miljö och ekonomisk hållbarhet i ett helhetsperspektiv.

Kvalitetspolicy

Servicehälsans målsättning är att erbjuda bra och trygg vård. Patienterna ska känna sig trygga, väl omhändertagna och få ett få ett varmt och trevligt bemötande.  
Servicehälsan tillhandahåller hög kompetens där ett flertal specialister av hög kvalitet är samlade. Personalen strävar ständigt efter utveckling i form av evidens och beprövad erfarenhet. Patienten är i centrum och fokus ligger på att optimera behandlingar, utredningar och resultat.  
Vården som bedrivs på Servicehälsan präglas av gott bemötande, delaktighet och hög tillgänglighet. Med en helhetssyn på patientens vårdbehov och livssituation arbetar vi hälsofrämjande och förebyggande med patientens självbestämmande och integritet som grund. 

Servicehälsan följer de myndighetskrav, lagar och författningar som åligger en vårdgivande klinik. Som ett steg i kvalitetssäkringsarbetet har Servicehälsan fokuserat på att anställa personal med adekvat kompetens och erfarenhet som passar verksamheten. Därigenom kan en god, säker och värdeskapande vård säkerställas där nollvision av vårdskador är ledande. Uppföljning och redovisning av arbetet ligger till grund för löpande förbättringsarbete. 
Verksamheten är så långt som möjligt digitaliserad. Behandlingar registreras, efter patientens godkännande, i olika kvalitetsregister för att säkerställa patientsäkerhet och uppföljning samt statistik för ständig utveckling av vården såväl nationellt som lokalt. 
För intern utveckling genomgår personalen fortlöpande utbildningar utifrån deras olika specialstområden. 

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.