Servicehälsans logo

Om du är missnöjd

Om du har klagomål, synpunkter på vården du fått eller förslag på hur vi kan förbättra vår verksamhet så kan du i första hand kontakta vår verksamhets chef Simin Videhult på :

  • simin.videhult@servicehalsan.se
  • 021-481 89 50