Servicehälsans logo

 Våra Sjuksköterskor    

Distriktssköterska/sjuksköterska
Enbart bokade sjuksköterskebesök

Vi erbjuder bland annat:
- Diabetesmottagning
- Minnesutredning
- Blodtryckskontroll
- Inkontinensutredning
- Spirometri på läkarordination
- Kost- och hälsorådgivning
- Injektion
- Vaccination
- Sårvård
- Tobaksavvänjning

Endast tidsbeställda besök via tel: 021-481 89 50