Servicehälsans logo

Servicehälsans vaccinationsmottagning
Här erbjuder vi reserådgivning och vaccination samt antikroppstest oavsett vart du än är listad. 

 

Vaccinera dig mot TBE hos oss!
 

Adress:
Legeringsgatan 2
721 30 Västerås

Tel:
Vid frågor om vaccin inför din resa
021-481 89 50 (knappval 5) 

Bältros
Har du tidigare haft vattkoppor kan du få bältros. Sjukdomen kan bli väldigt smärtsam och långvarig. Risken ökar med åldern. Alla över 50 års åldern rekommenderas vaccineras mot bältros. Fullt vaccinerad efter 2 doser. 

TBE
Sjukdomen TBE är en hjärnhinneinflammation som sprids via fästing. Fästingar är aktiva redan vid några plusgrader. Är du ofta ute i naturen eller bor i riskområden rekommenderas vaccin mot TBE. 

Grundskyddet
Visste du att du att din vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta avtar med åren. Grundskyddsvaccinationen ingår i barnvaccinationsprogrammet och bör fyllas på vid 30 års åldern. 
 

Vattkoppor
Vattkoppor är en smittsam luftburen virusinfektion som ger kliande blåsor på huden. Vatkoppor kan börja med feber och värk i kroppen. Klådan är oftast besvärande. Antalet utslag varierar från enstaka blåsor till blåsor på hela kroppen.
Vaccin finns där du kan skydda dig eller ditt barn från onödigt lidande. 

Hepatit A och B
Hepatit A och B är leversjukdom som är vanliga runt om i världen dessa virusinfektioner angriper levern. 
Hepatit A är en akut sjukdom som sprids via förorenad mat, dryck, händer och toaletter. 
Hepatit B överförs ofta via blodet och andra kroppsvätskor. Olika infektionskällor kan vara olyckor, tandläkarbesök, blodtransfusion, sprutrmissbruk, tatueringar m.m.  

Pneumokocker
Den vanligaste bakteriella orsaken till att man insjuknar i lunginflammation. Alla kan drabbas av lunginflammation, men högre risk är för små barn, äldre och med underliggande sjukdomar. Risken att få lunginflammation ökar vid förkylning pga. slemhinnorna i näsa och svalg kan ta skada av förkylningsviruset och då blir mer mottaglig för infektioner.  
Det finns 2 olika typer av pneumokockvaccin prata med oss om vilket vaccin som är aktuellt för just dig.