Servicehälsans logo

 Patient  

Patientavgifter
Läkarbesök: 140 kr
Besök hos distriktssköterska/sjuksköterska: 140 kr

Provtagning: 0 kr

Ingen patientavgift utgår för:
Telefonrådgivning.
Sjukvård till barn och ungdom under 20 år.
Influensavaccin från 65 +.
Sjukvård till patienter över 85 år

Betala gärna med betal- eller kreditkort.
Det går också bra att få en faktura.

Högkostnadsskydd - frikort
När du betalat 1 100 kr i patientavgifter under en 12-månadersperiod får du s.k. frikort. Sjukvården är därefter kostnadsfri under den återstående perioden av 12 månaderna.

Uteblivet besök
Om du uteblir från bokat besök utan att lämna återbud debiteras du ordinarie patientavgift plus faktureringsavgift på 50 kr.
Vid uteblivet besök där patientavgift inte skulle tagits ut debiteras 140 kr plus faktureringsavgift på 50 kr.

Avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd. Frikort gäller inte.

Vid händelse av faktura till barn, faktureras barnets målsman.

Nyttiga länkar
 

Region Västmanland
www.ltv.se

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se

Väntetider i vården
www.vantetider.se

Råd om vård
www.1177.se

Rådgivning och sjukvårds-upplysning
www.infomedica.se

Läkemedelsinformation
www.patient-fass.nu

Apoteket
www.apoteket.se