Servicehälsans logo

 Patient  

Patientavgifter
Regionfullmäktige beslutade 16/2-21 om en höjning av patientavgiften. 
Den nya avgiften gäller från den 1 april 2021. Avgiften höjdes från 140 kr till 170 kronor för besök inom primärvården. 
Provtagning: 0 kr
Betala gärna med betal- eller kreditkort.
Det går också bra att få en faktura.

Högkostnadsskydd - frikort
När du betalat 1 100 kr i patientavgifter under en 12-månadersperiod får du s.k. frikort. Sjukvården är därefter kostnadsfri under den återstående perioden av 12 månaderna.

Uteblivet besök

Om du uteblir från bokat besök utan att lämna återbud debiteras du ordinarie patientavgift plus faktureringsavgift på 100 kr.


Avgift för uteblivet besök ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd. Frikort gäller inte.

Vid händelse av faktura till barn, faktureras barnets m
ålsman.

Nyttiga länkar
 

Region Västmanland
www.ltv.se

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se

Väntetider i vården
www.vantetider.se

Råd om vård
www.1177.se

Rådgivning och sjukvårds-upplysning
www.infomedica.se

Läkemedelsinformation
www.patient-fass.nu

Apoteket
www.apoteket.se