Servicehälsans logo

 Provtagning    

Provtagning

Välkommen till vårt laboratorium. Här tar vi ordinerade prover.

Ditt besök hos oss
När en sjuksköterska eller läkare har ordinerat prover ska du besöka laboratoriet. Det är viktigt att du har med dig dina ID-handlingar hit. Om du ska ta blodprover behöver vi också veta om du använder blodförtunnande medicin. Kom gärna i god tid så att du hinner sitta ned och vila en kvart före blodprovstagningen. Stress och rörelser påverkar nämligen många olika ämnen i blodet.

Fastande prover
Inför vissa blodprover måste du fasta för att vi ska få ett tillförlitligt värde. Fasta i provtagningssammanhang innebär att du varken ska äta eller dricka annat än en mindre mängd vatten minst tio timmar före provtagningen. Om du har en viktig medicin du behöver ta under den fastande perioden, försök att skölja ned den med minsta möjliga mängd vatten.

Om ditt prov kräver fasta informerar vi dig om det inför besöket på laboratoriet. Rådfråga oss om du är osäker på vad som gäller.

Provtagning och läkemedel
Ibland kan det ha betydelse för provsvaret om du har tagit ett läkemedel innan provtagningen eller inte. Det är viktigt att du följer de anvisningar du har fått inför provtagningen. Kontakta oss om du är osäker.

Avföringsprover
Om du ska ta ett avföringsprov, var noga med att lämna in det till oss snarast möjligt efter att det är taget. Om provet hinner bli för gammalt går det inte att använda.

Stickrädd?
Berätta gärna för oss om du är rädd för nålar. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig.

Provsvar
Den läkare eller sjuksköterska som ordinerat provtagningen informerar dig om när resultaten beräknas vara klara och hur du får dina svar.
 

Öppettider

Lab                         08:00 - 11:00
                                 13:00 - 15:00

Vi har drop in tider för provtagning ingen bokning behövs
(enbart provtagning ordinerat av läkare, ej blodtryck)

OBS!
För att kontrollera ditt blodtryck måste du boka tid på sjuksköterske-mottagningen,
021-481 89 50